Vacant – mer enn du forventer!

Vacant Konsernet består av Vacant Helse AS med avdelinger i Oslo og Kirkenes. Sammen med våre datterselskaper i Sverige, Vacant Vårdbemanning og ABC-Doctor er vi en totalleverandør av bemanningstjenester innen helse både i Norge og Sverige. Vi kan tilby oppdrag og vikarer innen alle fagfelt, fra BPA til spesialistleger.

Selskapene har siden 2008 opparbeidet bred kompetanse og erfaring med små og store bemanningsprosjekter innen helsevesenet.

Vi kan tilby våre kunder og ansatte blant annet:

  • Vikarpool til sykehus og kommuner.
  • Døgnkontinuerlig bemanning hos pasienter med krevende diagnoser, i hjemmet og / eller på institusjon.
  • Drift av sykehus- eller sykehjemsavdelinger.
  • Oppstart eller avvikling av sykehus – eller sykehjemsavdelinger. Inn og utfasing av helsepersonell.
  • Rekruttering til faste stillinger.   
  • Vikar ved sykefravær eller ledig stillinger.
  • Fastlege og legevaktsleger.
  • Bedriftsleger.

Ta kontakt slik at vi sammen finne den beste løsningen på dine utfordringer vikar@vacant.no
Vacant Helse leverer personell over hele landet, også til kommuner uten rammeavtale.

Våre rammeavtaler vunnet via offentlig anskaffelse er:

Sykehus
Helse Sør-Øst: Alle sykehus på Sør og Østlandet.www.helsesor-ost.no
Helse OUS: Alle sykehus i Oslo.www.oslo-universitetssykehus.no
Lovisenberg Diakonale sykehus.www.lovisenbergsykehus.no
Diakonhjemmet sykehus.www.diakonhjemmetsykehus.no
Kommuner
Bergen Kommune inkludert:www.bergen.kommune.no
Alver www.alver.kommune.no
Askøy www.askoy.kommune.no
Austevoll www.austevoll.kommune.no
Austrheim www.austrheim.kommune.no
Bjørnafjorden www.bjornafjorden.kommune.no
Kvam Herad www.kvam.kommune.no
Masfjorden www.masfjorden.kommune.no
Modalen www.modalen.kommune.no
Osterøy www.osteroy.kommune.no
Samnanger www.samnanger.kommune.no
Vaksdal www.vaksdal.kommune.no
Voss www.voss.kommune.no
Herrad www.herrad.kommune.no
Øygarden www.oygarden.kommune.no
Landås Menighet Eldresenterwww.facebook.com/eldresenter/
Bergens Indremisjonwww.betlehem.no
Signo konows Senterwww.signo.no/virksomheter/signo-konows-senter/
Solsletten Sykehjem www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/solsletten-sykehjem-as
Stiftelsen Domkirkehjemmetwww.haraldsplass.org/domkirkehjemmet/
Stiftelsen Metodisthjemmet Bergenwww.mash.no
Stiftelsen Slettebakken Menighets Eldresenterwww.slettebakken.no
Stiftelsen ST. Johanneshjemmet  
    
Berlevåg Kommune. www.berlevag.kommune.no
    
Bødø Kommune inkludert:www.bodo.kommune.no
Alstahaug www.alstahaug.kommune.no
Beiarn www.beiarn.kommune.no
Fauske www.fauske.kommune.no
Hamarøy www.hamaroy.kommune.no
Hemnes www.hemnes.kommune.no
Meløy www.meloy.kommune.no
Røst www.rost.kommune.no
Steigen www.steigen.kommune.no
Sørfold www.sorfold.kommune.no
Værøy www.varoy.kommune.no
    
Harstad kommune inkludert: www.harstad.kommune.no
Lødingen www.lodingen.kommune.no
Kvæfjord www.kvafjord.kommune.no
    
Kristiansund kommune inkludert:www.kristiansund.kommune.no
Tingvoll www.tingvold.kommune.no
Smøla www.smola.kommune.no
Molde www.molde.kommune.no
    
    
Narvik kommune inkludert:www.narvik.kommune.no
Evenes www.evenes.kommune.no
Gratangen www.gratangen.kommune.no
    
Nordkapp kommune.www.nordkapp.kommune.no
    
Nordre follo inkudert:www.nordre-follo.kommune.no
Frogn www.frogn.kommune.no
Nesodden www.nesodden.kommune.no
Ås www.as.kommune.no
Vestby www.vestby.kommune.no
    
Oslo Kommune www.oslo.kommune.no
    
Romerike Inkudert:   
Eidsvoll www.eidsvoll.kommune.no
Gjerdrum www.gjerdrum.kommune.no
Hurdal www.hurdal.kommune.no
Nannestad www.nannestad.kommune.no
Nes www.nes.kommune.no
Ullensaker www.ullensaker.kommune.no
Rælingen www.ralingen.kommune.no
    
Sør-Varanger kommunewww.sor-varanger.kommune.no
Berlevåg www.berlevag.kommune.no
Tana www.tana.kommune.no
    
Stavanger kommune.www.stavanger.kommune.no
    
Tromsø kommune www.tromso.kommune.no
    
Vadsø kommune inkludert:www.vadso.kommune.no
Båtsfjord www.batsfjord.kommune.no
Nesseby www.nesseby.kommune.no
    
Vestland fylkeskommune  
Askvold www.askvold.kommune.no
Bremanger www.bremanger.kommune.no
Gulen www.gulen.kommune.no
Hyllestad www.hyllestad.kommune.no
Høyanger www.hoyanger.kommune.no
Luster www.luster.kommune.no
Lærdal www.lardal.kommune.no
Stadt www.stadt.kommune.no
Stryn www.stryn.kommune.no
Vik www.vik.kommune.no
Årdal www.ardal.kommune.no
    
Ålesund Kommune Inkludert:www.alesund.kommune.no
Fjord www.fjord.kommune.no
Herøy www.heroy.kommune.no
Volda www.volda.kommune.no
Giske www.giske.kommune.no
Stranda www.stranda.kommune.no
Sykkylven www.sykkylven.kommune.no
Vestnes www.vestnes.kommune.no
Ulstein www.ulstein.kommune.no
Ørsta www.orsta.kommune.no
Sula www.sula.kommune.no
Hareid www.hareid.kommune.no

Avdeling Kirkenes

Februar 2021 åpnet Vacant nytt kontor i Kirkenes, der har vi to ansatte som har ansvar for oppfølging av våre kunder og ansatte i Nordland, Troms og Finnmark fylke.

Regionansvarlig Kristin Helander er utdannet helsefagarbeider og er opprinnelig fra Kirkenes. Hun har god erfaring fra både sykehjem, hjemmetjeneste og sykehus.

Bemanningskonsulent Maria Malinina er utdannet også helsefagarbeider og er opprinnelig fra Båtsfjord. Hun har god erfaring fra både sykehjem og hjemmetjeneste.

Kontaktinformasjon:
23 05 55 55 / tastevalg 2

Kristin Helande – Regionsansvarlig
Tlf. +47 40 61 03 60 e-mail: helander@vacant.no

Maria Malinina – Bemanningskonsulent
Tlf. +47 48 05 71 17 25 e-mail: malinina@vacant.no

vikarbestillinger: vikar@vacant.no

Jobb i Vacant

Hvorfor velge Vacant?

Produkter vi har kompetanse og erfaring med å levere:

Bemanningsprosjekter hos krevende pasienter med 1:1 bemanning, i hjemmet eller på institusjon. Blant annet følgende diagnoser: ALS, MS, ME, Prader Willy, Paranoide psykoser, kronisk suicid, Alzheimer, personlighetsforstyrrelser, premature barn med behov for respirasjonsstøtte og hjemmedialyse.

Bemanningsprosjekter i forbindelse med samhandlingsreformen, mottak av pasienter i hjemmet eller institusjon der kommunen mangler ressurser.

Oppstart og drift av vikarpool til kommuner og sykehus. Oppstart og drift av avdelinger på sykehjem eller sykehus. For eksempel egne sommerposter. Bemanning av spesialavdelinger. Rekruttering av helsepersonell, samt ledere til helsevesenet.

“Åpen dag” – på grunn av korona gjennomføres ikke “Åpen dag” på nåværende tidspunkt

Første torsdag i måneden arrangerer vi «Åpen Dag» i våre lokaler fra kl. 12:00 – 16:00. Dette er et lavterskeltilbud til alle som har spørsmål, trenger hjelp, ønsker informasjon eller bare vil ta en kopp kaffe og si hei.

Les mer om Vacant i vår elektroniske brosjyre

Målsetting:

Vår kvalitetssikring skal sikre våre kunder, og ikke minst deres pasienter, den aller beste helsetjenesten basert på optimalt samsvar mellom pasientens behov og vikarens kompetanse.