Om oss | Vacant Helse AS

Om oss

Hvem er vi?

Vacant Helse AS er et norsk bemanningsbyrå for helsepersonell med hovedkontor sentralt i Nydalen i Oslo. Vi startet opp i 2008 og har siden levert kvalifisert helsepersonell til offentlige og private helseinstitusjoner over hele Norge.

Selskapet er leverandør til blant annet Oslo, Bergen, Trondheim, Stavanger, Ålesund, Sør-Varanger, Øvre- og Nedre Romerike. I tillegg har Vacant avtale om leveranse av sykepleiere til alle sykehus i Helse OUS, Helse Sør-Øst og Helse Vest. Det vil si blant annet alle sykehusene i Oslo, AHUS (Akershus Universitetssykehus), Vestre Viken, Sykehuset Vestfold, Sykehuset Østfold og SUS (Stavanger Universitetssykehus).

Årlig er ca. 500 personer ute på oppdrag for Vacant Helse; både sykepleiere og helsefagarbeidere, men også spesialsykepleiere, vernepleiere, helsesekretærer, personlige assistenter og leger.

Vacant Helse AS er drevet av helsepersonell med lang erfaring fra helsebemanning. Selskapets ledelse har jobbet med bemanningsløsninger til helsevesenet helt siden bransjen startet i juli 2000. Administrasjonen består i dag av 14 ansatte hvorav 13 jobber direkte med rekruttering og bemanning.

Vår vikardatabase består av over 8000 vikarer hvorav ca. 4000 er sykepleiere. Alle som jobber direkte mot kunder og ansatte har bakgrunn fra helsevesenet eller bemanningsbransjen. Dette letter forståelsen for kundens behov og sikrer at vi imøtekommer de faglige krav hver enkelt kunde stiller. Vår bakgrunn fra helsevesenet gjør oss i stand til å jobbe med en faglig tilnærming med fokus på vikarenes kompetanse og egnethet ved rekruttering til bemanningsprosjekter.

Mange kunder opplever dermed Vacant som en faglig, kompetent samarbeidspartner, ikke bare en leverandør av helsepersonell.

1

Vacant Helse AS

#1 Leverandør av helsepersonell

Produkter vi har kompetanse og erfaring med å levere:

Bemanningsprosjekter hos krevende pasienter med 1:1 bemanning, i hjemmet eller på institusjon. Blant annet følgende diagnoser: ALS, MS, ME, Prader Willy, Paranoide psykoser, kronisk suicid, Alzheimer, personlighetsforstyrrelser, premature barn med behov for respirasjonsstøtte og hjemmedialyse.

Bemanningsprosjekter i forbindelse med samhandlingsreformen, mottak av pasienter i hjemmet eller institusjon der kommunen mangler ressurser.

Oppstart og drift av vikarpool til kommuner og sykehus. Oppstart og drift av avdelinger på sykehjem eller sykehus. For eksempel egne sommerposter. Bemanning av spesialavdelinger. Rekruttering av helsepersonell, samt ledere til helsevesenet.

“Åpen dag”

Første torsdag i måneden arrangerer vi «Åpen Dag» i våre lokaler fra kl. 12:00 – 16:00. Dette er et lavterskeltilbud til alle som har spørsmål, trenger hjelp, ønsker informasjon eller bare vil ta en kopp kaffe og si hei.

Les mer om Vacant i vår elektroniske brosjyre

Målsetting:

Vår kvalitetssikring skal sikre våre kunder, og ikke minst pasientene, den aller beste helsetjenesten basert på optimalt samsvar mellom pasientens behov og vikarens kompetanse.

Registrer CV