Om oss | Vacant Helse AS

Om oss

Hvem er Vacant?

Vacant Helse AS er et norsk bemanningsbyrå for helsepersonell med kontor i Nydalen i Oslo. Vi startet opp i 2008 og har siden levert kvalifisert helsepersonell til offentlige og private helseinstitusjoner over hele Norge.

Vacant er drevet av helsepersonell med lang erfaring fra helsebemanning. Selskapets ledelse har jobbet med bemanningsløsninger til helsevesenet helt siden bransjen startet i juli 2000. Administrasjonen består i dag av 15 ansatte hvorav 11 jobber direkte med rekruttering og bemanning.

Hvor er Vacant?

Vacant har rammeavtale med både kommuner og sykehus over hele Norge. I tillegg tar institusjoner og sykehus vi ikke har rammeavtale med kontakt og ønsker vårt dyktige helsepersonell.

Per november 2020 er vi førsteleverandør av helsepersonell til Oslo kommune, sykehusene i Helse Sør-Øst fra Kristiansand i sør til Tynset i nord, samt Ålesund kommune og omegn.

I tillegg har vi rammeavtaler med Bergen kommune og omegn, Kristiansund kommune, Molde kommune, Rauma kommune, Smøla kommune og omegn, Stavanger kommune, Bodø kommune og omegn, Vadsø kommune, Øvre Romerike og Follo regionen med blant annet de koselige sommerbyene Son og Drøbak.

Hvem jobber hos oss?

Årlig er ca. 500 personer ute på oppdrag for Vacant. Det er flest sykepleiere og helsefagarbeidere, men også spesialsykepleiere, vernepleiere, helsesekretærer, personlige assistenter og leger med mer.

De fleste som jobber direkte mot kunder og ansatte har bakgrunn fra helsevesenet eller bemanningsbransjen. Dette letter forståelsen for kundens behov og sikrer at vi imøtekommer de faglige krav hver enkelt kunde stiller. Vår bakgrunn fra helsevesenet gjør oss i stand til å jobbe med en faglig tilnærming med fokus på vikarenes kompetanse og egnethet ved rekruttering til bemanningsprosjekter.

Mange kunder opplever dermed Vacant som en faglig, kompetent samarbeidspartner, ikke bare en leverandør av helsepersonell.

Produkter vi har kompetanse og erfaring med å levere:

Bemanningsprosjekter hos krevende pasienter med 1:1 bemanning, i hjemmet eller på institusjon. Blant annet følgende diagnoser: ALS, MS, ME, Prader Willy, Paranoide psykoser, kronisk suicid, Alzheimer, personlighetsforstyrrelser, premature barn med behov for respirasjonsstøtte og hjemmedialyse.

Bemanningsprosjekter i forbindelse med samhandlingsreformen, mottak av pasienter i hjemmet eller institusjon der kommunen mangler ressurser.

Oppstart og drift av vikarpool til kommuner og sykehus. Oppstart og drift av avdelinger på sykehjem eller sykehus. For eksempel egne sommerposter. Bemanning av spesialavdelinger. Rekruttering av helsepersonell, samt ledere til helsevesenet.

“Åpen dag” – på grunn av korona gjennomføres ikke “Åpen dag” på nåværende tidspunkt

Første torsdag i måneden arrangerer vi «Åpen Dag» i våre lokaler fra kl. 12:00 – 16:00. Dette er et lavterskeltilbud til alle som har spørsmål, trenger hjelp, ønsker informasjon eller bare vil ta en kopp kaffe og si hei.

Les mer om Vacant i vår elektroniske brosjyre

Målsetting:

Vår kvalitetssikring skal sikre våre kunder, og ikke minst deres pasienter, den aller beste helsetjenesten basert på optimalt samsvar mellom pasientens behov og vikarens kompetanse.

Registrer CV