Vacant – mer enn du forventer!

Trenger du hjelp med å fylle vakante stillinger eller hjelp med å planlegge bemanningen neste ferieperiode? Eller kanskje du har akutt behov for hjelp med å bemanne førstkommende helgen med kvalifisert helsepersonell?

Kontakt oss på vikar@vacant.no eller 23 05 55 55 så hjelper vi deg!

Vacant har lang og bred erfaring med små og store bemanningsprosjekter innen helsevesenet. Vi har kompetanse og god erfaring med blant annet:

  • vikarpool til sykehus og kommuner
  • døgnkontinuerlig bemanning hos pasienter med krevende diagnoser som bor hjemme og/eller på institusjon. Vi har både erfaring med pasienter som er barn og voksne.
  • drift av sykehus- eller sykehjemsavdelinger
  • oppstart eller avvikling av sykehus – eller sykehjemsavdelinger. Inn og utfasing av helsepersonell
  • inndekking av faste stillinger, alt fra små helge-stillinger til faste 100 % stillinger
  • rekruttering av helsepersonell eller ledere med bakgrunn fra helsevesenet

Ta kontakt slik at vi sammen finne den beste løsningen på dine utfordringer vikar@vacant.no

Jobb i Vacant

Hvorfor velge Vacant?

Produkter vi har kompetanse og erfaring med å levere:

Bemanningsprosjekter hos krevende pasienter med 1:1 bemanning, i hjemmet eller på institusjon. Blant annet følgende diagnoser: ALS, MS, ME, Prader Willy, Paranoide psykoser, kronisk suicid, Alzheimer, personlighetsforstyrrelser, premature barn med behov for respirasjonsstøtte og hjemmedialyse.

Bemanningsprosjekter i forbindelse med samhandlingsreformen, mottak av pasienter i hjemmet eller institusjon der kommunen mangler ressurser.

Oppstart og drift av vikarpool til kommuner og sykehus. Oppstart og drift av avdelinger på sykehjem eller sykehus. For eksempel egne sommerposter. Bemanning av spesialavdelinger. Rekruttering av helsepersonell, samt ledere til helsevesenet.

“Åpen dag” – på grunn av korona gjennomføres ikke “Åpen dag” på nåværende tidspunkt

Første torsdag i måneden arrangerer vi «Åpen Dag» i våre lokaler fra kl. 12:00 – 16:00. Dette er et lavterskeltilbud til alle som har spørsmål, trenger hjelp, ønsker informasjon eller bare vil ta en kopp kaffe og si hei.

Les mer om Vacant i vår elektroniske brosjyre

Målsetting:

Vår kvalitetssikring skal sikre våre kunder, og ikke minst deres pasienter, den aller beste helsetjenesten basert på optimalt samsvar mellom pasientens behov og vikarens kompetanse.