Vacant – mer enn du forventer!

Vacant Konsernet består av Vacant Helse AS med avdelinger i Oslo og Kirkenes. Sammen med våre datterselskaper i Sverige, Vacant Vårdbemanning og ABC-Doctor er vi en totalleverandør av bemanningstjenester innen helse både i Norge og Sverige. Vi kan tilby oppdrag og vikarer innen alle fagfelt, fra BPA til spesialistleger.

Selskapene har siden 2008 opparbeidet bred kompetanse og erfaring med små og store bemanningsprosjekter innen helsevesenet.

Vi kan tilby våre kunder og ansatte blant annet:

  • Vikarpool til sykehus og kommuner.
  • Døgnkontinuerlig bemanning hos pasienter med krevende diagnoser, i hjemmet og / eller på institusjon.
  • Drift av sykehus- eller sykehjemsavdelinger.
  • Oppstart eller avvikling av sykehus – eller sykehjemsavdelinger. Inn og utfasing av helsepersonell.
  • Rekruttering til faste stillinger.   
  • Vikar ved sykefravær eller ledig stillinger.
  • Fastlege og legevaktsleger.
  • Bedriftsleger.

Ta kontakt slik at vi sammen finne den beste løsningen på dine utfordringer [email protected]
Vacant Helse leverer personell over hele landet, også til kommuner uten rammeavtale.

Våre rammeavtaler vunnet via offentlig anskaffelse er:

Sykehus
Helse Sør-Øst: Alle sykehus på Sør og Østlandet. www.helsesor-ost.no
Helse OUS: Alle sykehus i Oslo. www.oslo-universitetssykehus.no
Lovisenberg Diakonale sykehus. www.lovisenbergsykehus.no
Diakonhjemmet sykehus. www.diakonhjemmetsykehus.no
Asker kommune www.asker.kommune.no  
           
Bergen Kommune. Inkludert: www.bergen.kommune.no  
Alver   www.alver.kommune.no    
Askøy   www.askoy.kommune.no  
Austevoll   www.austevoll.kommune.no  
Austrheim   www.austrheim.kommune.no  
Bjørnafjorden www.bjornafjorden.kommune.no  
Kvam Herad   www.kvam.kommune.no  
Masfjorden   www.masfjorden.kommune.no  
Modalen   www.modalen.kommune.no  
Osterøy   www.osteroy.kommune.no  
Samnanger   www.samnanger.kommune.no  
Vaksdal   www.vaksdal.kommune.no  
Voss   www.voss.kommune.no    
Herrad   www.herrad.kommune.no  
Øygarden   www.oygarden.kommune.no  
Landås Menighet Eldresenter www.facebook.com/eldresenter/  
Bergens Indremisjon www.betlehem.no    
Signo Konows Senter www.signo.no/virksomheter/signo-konows-senter/  
Solsletten Sykehjem www.bergen.kommune.no/omkommunen/avdelinger/solsletten-sykehjem-as  
Stiftelsen Domkirkehjemmet www.haraldsplass.org/domkirkehjemmet/  
Stiftelsen Metodisthjemmet Bergen www.mash.no    
Stiftelsen Slettebakken Menighets Eldresenter www.slettebakken.no    
Stiftelsen ST. Johanneshjemmet        
           
Berlevåg Kommune. www.berlevag.kommune.no  
         
Bærum kommune www.baerum.kommune.no  
           
Bodø Kommune. Inkludert: www.bodo.kommune.no  
Alstahaug   www.alstahaug.kommune.no  
Beiarn   www.beiarn.kommune.no  
Fauske   www.fauske.kommune.no  
Hamarøy   www.hamaroy.kommune.no  
Hemnes   www.hemnes.kommune.no  
Meløy   www.meloy.kommune.no  
Røst   www.rost.kommune.no    
Steigen   www.steigen.kommune.no  
Sørfold   www.sorfold.kommune.no  
Værøy   www.varoy.kommune.no  
           
Drammen kommune www.drammen.kommune.no  
           
Harstad kommune. Inkludert: www.harstad.kommune.no  
Lødingen   www.lodingen.kommune.no  
Kvæfjord   www.kvafjord.kommune.no  
           
Kongsbergregionen        
Flesberg   https://www.flesberg.kommune.no/  
Gran   https://www.gran.kommune.no/  
Hemsedal   https://www.hemsedal.kommune.no/  
Jevnaker   https://www.jevnaker.kommune.no/  
Lunner   https://www.lunner.kommune.no/  
Nore og Uvdal https://www.nore-og-uvdal.kommune.no/  
           
Kristiansund kommune. Inkludert: www.kristiansund.kommune.no  
Tingvoll   www.tingvold.kommune.no  
Smøla   www.smola.kommune.no  
Molde   www.molde.kommune.no  
           
           
Narvik kommune. Inkludert: www.narvik.kommune.no  
Evenes   www.evenes.kommune.no  
Gratangen   www.gratangen.kommune.no  
         
Kongsbergregionen      
Flesberg kommune www.flesberg.kommune.no  
Gran kommune www.gran.kommune.no    
Hemsedal kommune www.hemsedal.kommune.no  
Jevnaker kommune www.jevnaker.kommune.no  
Lunner kommune www.lunner.kommune.no  
Nore-Uvdal kommune www.nore-og-uvdal.kommune.no  
           
           
Nordkapp kommune. www.nordkapp.kommune.no  
           
Nordre Follo. Inkludert: www.nordre-follo.kommune.no  
Frogn   www.frogn.kommune.no  
Nesodden   www.nesodden.kommune.no  
Ås   www.as.kommune.no    
Vestby   www.vestby.kommune.no  
           
Oslo Kommune www.oslo.kommune.no    
           
Romerike. Inkludert:      
Eidsvoll   www.eidsvoll.kommune.no  
Gjerdrum   www.gjerdrum.kommune.no  
Hurdal   www.hurdal.kommune.no  
Nannestad   www.nannestad.kommune.no  
Nes   www.nes.kommune.no    
Ullensaker   www.ullensaker.kommune.no  
Rælingen   www.ralingen.kommune.no  
           
Sør-Varanger kommune www.sor-varanger.kommune.no  
Berlevåg   www.berlevag.kommune.no  
Tana   www.tana.kommune.no    
         
Strand Kommune      
Strand kommune www.strand.kommune.no  
Hjelmeland kommune www.hjelmeland.kommune.no  
           
Stavanger kommune. www.stavanger.kommune.no  
           
Tromsø kommune www.tromso.kommune.no  
           
Vadsø kommune. Inkludert: www.vadso.kommune.no  
Båtsfjord   www.batsfjord.kommune.no  
Nesseby   www.nesseby.kommune.no  
           
Vestland fylkeskommune        
Askvoll   www.askvoll.kommune.no  
Bremanger   www.bremanger.kommune.no  
Gulen   www.gulen.kommune.no  
Hyllestad   www.hyllestad.kommune.no  
Høyanger   www.hoyanger.kommune.no  
Luster   www.luster.kommune.no  
Lærdal   www.lardal.kommune.no  
Stadt   www.stadt.kommune.no    
Stryn   www.stryn.kommune.no    
Vik   www.vik.kommune.no    
Årdal   www.ardal.kommune.no    
           
Ålesund Kommune. Inkludert: www.alesund.kommune.no  
Fjord   www.fjord.kommune.no    
Herøy   www.heroy.kommune.no  
Volda   www.volda.kommune.no  
Giske   www.giske.kommune.no  
Stranda   www.stranda.kommune.no  
Sykkylven   www.sykkylven.kommune.no  
Vestnes   www.vestnes.kommune.no  
Ulstein   www.ulstein.kommune.no  
Ørsta   www.orsta.kommune.no    
Sula   www.sula.kommune.no    
Hareid   www.hareid.kommune.no

Avdeling Kirkenes

Februar 2021 åpnet Vacant nytt kontor i Kirkenes, der har vi to ansatte som har ansvar for oppfølging av våre kunder og ansatte i Nordland, Troms og Finnmark fylke.

Regionansvarlig Kristin Helander er utdannet helsefagarbeider og er opprinnelig fra Kirkenes. Hun har god erfaring fra både sykehjem, hjemmetjeneste og sykehus.

Bemanningskonsulent Maria Malinina er utdannet også helsefagarbeider og er opprinnelig fra Båtsfjord. Hun har god erfaring fra både sykehjem og hjemmetjeneste.

Kontaktinformasjon:
23 05 55 55 / tastevalg 2

Kristin Helander – Regionsansvarlig
Tlf. +47 40 61 03 60
[email protected]

Maria Malinina – Bemanningskonsulent
Tlf. +47 48 05 71 17 25
[email protected]

Terese Helander – Bemanningskonsulent
Tlf: (+47) 940 37 535
[email protected]

vikarbestillinger: [email protected]

Jobb i Vacant

Hvorfor velge Vacant?

Produkter vi har kompetanse og erfaring med å levere:

Bemanningsprosjekter hos krevende pasienter med 1:1 bemanning, i hjemmet eller på institusjon. Blant annet følgende diagnoser: ALS, MS, ME, Prader Willy, Paranoide psykoser, kronisk suicid, Alzheimer, personlighetsforstyrrelser, premature barn med behov for respirasjonsstøtte og hjemmedialyse.

Bemanningsprosjekter i forbindelse med samhandlingsreformen, mottak av pasienter i hjemmet eller institusjon der kommunen mangler ressurser.

Oppstart og drift av vikarpool til kommuner og sykehus. Oppstart og drift av avdelinger på sykehjem eller sykehus. For eksempel egne sommerposter. Bemanning av spesialavdelinger. Rekruttering av helsepersonell, samt ledere til helsevesenet.

“Åpen dag”

Første torsdag i måneden arrangerer vi «Åpen dag» i våre lokaler fra kl 12:00 – 16:00. Dette er et lavterskeltilbud til alle som har spørsmål, treger hjelp, øsker informasjon eller bare vil ta en kopp kaffe og si hei.

Les mer om Vacant i vår elektroniske brosjyre

Målsetting:

Vår kvalitetssikring skal sikre våre kunder, og ikke minst deres pasienter, den aller beste helsetjenesten basert på optimalt samsvar mellom pasientens behov og vikarens kompetanse.