Kunde | Vacant Helse AS

Kunde

Vacant – Mer enn du forventer

Trenger du hjelp med å fylle vakante stillinger eller hjelp med å planlegge bemanningen neste ferieperiode? Eller kanskje du har akutt behov for help med å dekke helgen som kommer med kvalifisert helsepersonell?

Kontakt oss på vikar@vacant.no eller 23 05 55 55 så kan vi hjelpe.

Vi har lang og bred erfaring med små og store bemanningsprosjekter innen helsevesenet. Vi har kompetanse og erfaring med blant annet:

  • Vikarpool til sykehus og kommuner.
  • Drift av sykehus- eller sykehjemsavdelinger.
  • Oppstart eller avvikling av sykehus – eller sykehjemsavdelinger.Inn og utfasing av personell.
  • Døgnkontinuerlig bemanning hos pasienter medkrevende diagnoser, i hjemmet eller på institusjon.
  • Inndekking av faste stillinger, alt fra små helgestillinger til faste 100 % stillinger.
  • Rekruttering av helsepersonell eller ledere med bakgrunn fra helsevesenet.

Dette er noe av det vi kan levere, kontakt oss så kan vi sammen finne den beste løsningen på dine utfordringer. post@vacant.no

Registrer CV