Vikarbyrådirektivet

I januar 2013 innførte norske myndigheter EU-direktivet «Vikarbyrådirektivet». «Likebehandlingsprinsippet» står sentralt i dette direktivet.

Kort fortalt innebærer dette at du som utleid vikar i et vikarbyrå, minst skal sikres de vilkår som ville komme til anvendelse dersom du hadde vært ansatt direkte av innleier for å utføre samme arbeid.

En konsekvens av dette er at utleide vikarer lønnes etter gjeldene regler for kommunen eller sykehuset vikaren skal jobbe i/på. Stat og kommune forhandler frem hovedtariffavtaler som kommuner og sykehus igjen kan reforhandle. Det medfører at det er ulike tariffavtaler i ulike kommuner og på ulike sykehus.

Som vikar i Vacant Helse er du garantert minimum den lønn og de arbeidsvilkår du ellers ville fått dersom du jobbet direkte for den aktuelle arbeidsplassen. Dette gjelder også overtid, feriepenger mm.