Vacant Helse AS kjøper det svenske legeselskapet ABC Doctor AB

Vacant har signert avtale om kjøp av det svenske bemanningsselskapet ABC-Doctor. Oppkjøpet er et ledd i Vacant Helse sin vekststrategi og styrker selskapets posisjon i Norden. Selskapet vil med dette øke kapasiteten og kan nå tilby komplette bemanningsløsninger til helsesektoren i både Norge og Sverige med spesialistleger, allmennleger, spesialistsykepleiere, sykepleiere, fysioterapeuter, helsefagarbeidere og andre spesialiteter.

Selskapene fortsetter virksomheten under respektive firmanavn inntil videre, og kunder og ansatte beholder sine kontaktpersoner. Gjennom et tett samarbeid vil selskapene kunne tilby sine oppdragsgivere alle typer helsepersonell innen bemanning og rekruttering. Til sammen har selskapene 35 000 aktuelle kandidater innen de ulike fagruppene.

Gjennom fokus på allmenn- og spesialistleger har ABC Doctor gjenom de siste 10 årene bygget opp en virksomhet som kompletterer Vacant konsernet, som til nå, først og fremst har bemannet med sykepleiere og helsefagarbeidere. ”Med oppkjøpet har vi nå mulighet til å tilby våre oppdragsgivere i helsesektoren personell innen alle faggrupper. Både innen rekruttering og bemanning” sier Jan Olav Brøndbo, styreleder i Vacant konsernet.

”Med Vacant som ägare får vi en större förmåga och kan utveckla bemanningen av läkare till att även omfatta Norge och fler specialistområden än tidigare. Vi har en gemensam syn att hålla en nära och personlig dialog med våra kunder och medarbetare och strävar efter att leverera mer än förväntat – den drivkraften ska fortsätta och med det breddade utbudet av kompetenser kan vi ge kunderna en helhetslösning inom vårdbemanning” säger Bo Johnsson grundare av ABC Doctor AB.
Trenger du hjelp med bemanning eller rekruttering av helsepersonell? Ta kontakt med oss så løser vi ditt behov! www.abcdoctor.se www.vacant.no

Om selskapene
Vacant Helse AS ble etablert i 2008 og har i dag kontor i Oslo og Kirkenes, selskapet leverer helsepersonell til offentlige och privata oppdragsgivere i hele Norge. I 2020 etablerte selskapet seg i Sverige med Vacant Vårdbemanning AB med kontor i Stockholm. Gründerne, Jan Olav Brøndbo och Kent Inge Eldevik-Olsen er begge sykepleiere og har jobbet med helsebemanning siden år 2000.
ABC Doctor AB ble etablert i Uddevalla i 2012 med fokus på legebemanning og rekruttering av spesialistleger i tillegg til undervisningsoppdrag. Selskapets oppdragsgivere er innen bemanning og rekruttering kommer fra både helseregionenen og private tjenesteytere i Sverige. ABC Doctor AB driver virksomheten med et mål om å tillgodese oppdragsgiverenes behov for personell på kort og lang sikt, samt rekruttering til faste tillinger.
Etter oppkjøpet vil konsernet Vacant omsette for ca 250 Mkr i Norden.

Vennlig hilsen

Jan Olav Brøndbo, styrelseordförande, Vacant Holding AS, +47 996 93 588
Kent Inge Eldevik-Olsen, Daglig leder, Vacant Helse AS, + 47 918 53 971
Torbjörn Ferndahl, Vd, Vacant Vårdbemanning AB, +46 70 216 86 58
Bo Johnsson, grundare av ABC Doctor, +46 70 584 4991