Fra 1. oktober har Vacant Helse AS gleden av å kunne tilby oppdrag til spesialsykepleiere i Helse Sør-Øst og Helse Nord!

Helse Sør-Øst består av 11 helseforetak, blant annet Akershus Universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus, Sykehuset i Vestfold og innlandssykehuene.

Helse Nord har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i hele Nord-Norge, og omfatter blant annet Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset og Finnmarkssykehuset.

Er du spesialsykepleier og kunne tenke deg et oppdrag i disse delene av Norge?
Ta kontakt med Maiken Christiansen på telefon 95551354 eller på e-post [email protected].

Trenger du vikar, ta kontakt på [email protected].