Fra 1. oktober har Vacant Helse AS gleden av å kunne tilby oppdrag til spesialsykepleiere i Helse Sør-Øst og Helse Nord!

Fra 1. oktober har Vacant Helse AS gleden av å kunne tilby oppdrag til spesialsykepleiere i Helse Sør-Øst og Helse Nord!

Helse Sør-Øst består av 11 helseforetak, blant annet Akershus Universitetssykehus, Sykehuset Østfold, Sørlandet sykehus, Sykehuset i Vestfold og innlandssykehuene. Helse Nord har ansvaret for spesialisthelsetjenesten i hele Nord-Norge, og omfatter blant annet Universitetssykehuset Nord-Norge, Nordlandssykehuset…