Søke norsk autorisasjon

Alt helsepersonell som skal jobbe i Norge, må ha norsk autorisasjon.

Du søker norsk autorisasjon elektronisk via nettsiden til Helsedirektoratet her: https://www.helsedirektoratet.no/tema/autorisasjon-og-spesialistutdanning/autorisasjon-og-lisens

Dersom du ikke har fått ditt norske D-nummer, kan du allikevel søke norsk autorisasjon ved å bruke en alternativ innlogging. Dette valget vil du få underveis i din elektroniske søknad.

Per oktober 2020 er saksbehandlingsgebyret for å søke norsk autorisasjon NOK 1 665,-. Dette er et engangsgebyr. Du betaler gebyret via din nettbank underveis i din søknad om norsk autorisasjon.

Søke norsk skattekort

Alle som arbeider i Norge, må søke norsk skattekort.

Er du utenlandsk statsborger, kan du lese om hvordan du søker norsk skattekort her: https://www.skatteetaten.no/skjema/soknad-om-skattekort-for-utenlandske-borgere/

Dersom du aldri har jobbet i Norge tidligere, må du møte opp på et Skattekontor i Norge for ID-kontroll. Du må bestille tid for ID-kontroll. Informasjon om dette leser du også i lenken over.

Du søker norsk D-nummer samtidig som du søker norsk skattekort.

Når ditt norske skattekort er ferdig behandlet, må du gi beskjed til Vacant slik at vi kan hente det ut elektronisk.