Autorisasjon & Skatt | Vacant Helse AS

Autorisasjon & Skatt

Hvordan får jeg Norsk autorisasjon?

Alt helsepersonell som skal jobbe i Norge må ha norsk autorisasjon. Du kan lese mer om dette på https://helsedirektoratet.no/autorisasjon-utdanning-og-godkjenning/autorisasjon-og-lisens

Det er meget viktig at du leser Helsedirektoratets brukerveiledning for søknad om autorisasjon i Altinn ( Brukerveiledning Altinn: Søknad om autorisasjon og lisens (PDF) ) samt følger instruksjonene for krav til dokumentasjon, saksbehandlingstid og gebyr.

Hvordan får jeg Norsk skattekort?

Alle arbeidstakere må selv møte opp på et skattekontor første gang de er i Norge, dette for å søke om skattekort og D-nummer/personnummer. Dette gjør du i den kommunen du utfører ditt første oppdrag det aktuelle året du søker skattekort for.

Behandlingstiden er minimum 3 uker.

Les mer på www.skatteetaten.no

Nordiske borger må ha med

  • Gyldig pass, nasjonalt ID-kort eller gyldig førerkort sammen med utskrift fra hjemlandets folkeregister. Utskriften må ikke være eldre enn tre måneder. Underskriften MÅ være underskrevet og stemplet.
  • Arbeidskontrakt
  • Oppdragsbekreftelsen du får fra Vacant Helse.

EØS-borgere

  • Pass eller nasjonalt ID-kort som viser bilde, statsborgerskap og kjønn.
  • Du må også dokumentere at du har behov for skattekort.
  • Arbeidskontrakt eller skriftlig arbeidstilbud.
  • Oppdragsbekreftelse du får fra Vacant Helse.
Registrer CV