Aktuelt | Vacant Helse AS

Aktuelt

Vacant oppdaterer seg fortløpende på retningslinjene fra Regjeringen, Folkehelseinstituttet (FHI) og Helsedirektoratet i forbindelse med covid-19.

Vil anbefale alle å følge med på nettsidene til

Folkehelseinstituttet:

https://www.fhi.no/sv/smittsomme-sykdommer/corona/

Helsedirektoratet:

https://www.helsedirektoratet.no/tema/beredskap-og-krisehandtering/koronavirus

Registrer CV