Sykepleier sommerjobb – SIGNERINGSBONUS/ 3.000 + SOMMERBONUS/ 6.000 + TOPPLØNN + VERVEPREMIE/ 5.000 – det lønner seg å velge oss i sommer!

Nyhet!

SIGNERINGSBONUS på NOK 3.000,- dersom du signerer på et sommeroppdrag innen 1. april 2018.

SOMMERBONUS på inntil NOK 6.000,- for arbeid i ukene 26 – 33.

VERVEPREMIE på NOK 5. 000,- per sykepleier du verver til Vacant.

TOPPLØNN – til alle sykepleiere på oppdrag i sykehusene i Helse Sør Øst eller Helse Vest – timelønn NOK 249,19 + UB-tillegg og feriepenger på 12%

TOPPLØNN – til alle sykepleiere som jobber på oppdrag i Finnmark – timelønn NOK 247,29 + UB-tillegg og feriepenger på 12%

Har du råd til ikke å velge Vacant i sommer?

 

Vi har allerede fått bestillinger på mange ulike sommeroppdrag, blant annet:

 • Øvre Romerike (Eidsvoll, Hurdal, Nannestad etc.)
 • Nedre Romerike (Lørenskog, Aurskog-Høland, Enebakk, Nittedal, Rælingen, Sørum etc.)
 • Bergen
 • Trondheim
 • Stavanger
 • Oslo
 • Finnmark (Kirkenes, Vadsø, Vardø etc.)
 • Narvik
 • Follo-distriktet (Drøbak, Son, Vestby, Ski etc.)
 • Ålesund
 • Sykehusene i Helse Sør-Øst, som
  • Akershus Universitetssykehus (AHUS)
  • Bærum Sykehus
  • Vestfold Sentralsykehus
  • Telemark Sentralsykehus
  • Drammen Sykehus
  • Oslo Universitetssykehus
   • Ullevål
   • Rikshospitalet
   • Aker Sykehus
 • Sykehusene i Helse Vest
  • Helse Fonna
   • Haugesund
   • Stord
  • Haukeland Universistessykehus
  • Haraldsplass

og mye, mye mer kommer inn hver dag!

Vi kan tilby arbeid på:

 • Helsehus
 • Sykehjem
 • Sykehus, både medisinske-, kirurgiske- og spesialavdelinger
 • Hjemmesykepleie – arbeid her krever førerkort
 • Psykiatri
 • 1:1 oppdrag

og mye mer …

Vacant tilbyr deg:

 • gratis reise
 • gratis bolig
 • Signeringsbonus
 • Sommerbonus
 • Vervekampanje og vervepremie
 • Topplønn i oppdrag på sykehus i Helse Sør Øst og Helse Vest 
 • Topplønn i oppdrag i Finnmark
 • Pensjon- og forsikringsordninger
 • tett oppfølging av konsulent for både praktiske og faglige spørsmål

Send din CV til oss på cv@vacant.no eller ring oss på +47 23 05 55 55 så kan vi starte planleggingen!

Vi ser frem til å høre fra deg!

 

Søk stillingen

Last opp CV: