SYKEPLEIER med koordinering- eller saksbehandlererfaring AKERSHUS

Vi søker en sykepleier med erfaring som koordinator eller saksbehandler i kommunen.

Oppstart: snarest

Varighet: ut januar 2018, med mulighet for forlengelse

Stillingsprosent: 80%

  • Det er kun arbeid 29.12 i forbindelse med jul og nyttår.

Arbeidsoppgaver: 

  • Behandle søknader om hjemmesykepleie, matombringing, dagsenter, korttidsopphold/avlastning i sykehjem, langtidsopphold i sykehjem
  • Heldøgns bemannet omsorgsbolig og kommunale utleieboliger med tjenester samt søknader om innsatsteam i  nært samarbeid med innsatsteam.
  • Konsulent har sammen med en kollega all kontakt opp mot spesialisthelsetjenesten når det gjelder søknad om somatiske tjenester via PLO meldinger (pleie og omsorgsmeldinger) og ovennevnte tjenester for øvrig.

 Stillingen krever evne til å sette seg inn i nye systemer og rutiner raskt,  samt evne til samarbeid og koordinering. Vi tilbyr et godt arbeidsmiljø, fadderordning og god opplæring.  

Ta kontakt med oss for flere detaljer – +47 23 05 55 55 eller post@vacant.no

Vi ser frem til å høre fra deg!

Søk stillingen

Last opp CV: