Jeg har vedtak om BPA

BPA – Brukerstyrt Personlig Assistanse

Vacant ønsker å bidra til at alle får en aktivt og selvstendig hverdag. Vårt bidrag er å tilby gode personlige assistenter.

Vacant er godkjent BPA-leverandør til:
Tromsø kommune
Ås kommune
Frogn kommune
Nesodden kommune

Du bestemmer!
Det er du som bestemmer hvem som skal være din personlige assistent, hva han/hun skal assistere med, og når dette skal skje.

Hva gjør Vacant?
Vi rekrutterer og ansetter din personlige assistent og har arbeidsgiveransvaret for denne. Vacant har lang erfaring fra bemanningsbransjen. Vi har gode systemer og rutiner for rekruttering og ansettelser av personell. Vår utvelgelse av ansatte er grundig og nøye gjennomtenkt.

Ta kontakt med BPA-ansvarlig Maren Spets Solheim på tlf. 23 05 55 55 eller solheim@vacant.no for mer detaljert informasjon!